Liên hệ

Công ty cổ phần Cơ khí và Thương mại Nam Sơn

Địa chỉ: xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, tp Hà Nội.

Điện thoại: (04) 3599 2457

Di động: 0942 635 468

Email: info@cokhinamson.com

Tên quý khách (bắt buộc)

Địa chỉ Email của quý khách(bắt buộc)

Tiêu đề:

Quý khách có yêu cầu gì